บริษัท นิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด

  • - ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระสอบพลาสติกสานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คงทน สวยงาม และได้ มาตรฐาน
  • - บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่วางแผนออกแบบ, การผลิต และการจัดส่ง
  • - ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกำลังการผลิตที่สามารถรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  • - ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO  9001 และ GMP